• Doradca Podatkowy

    Doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996r. Warunkiem wykonywania tego  zawodu  jest posiadanie wysokich kwalifikacji – wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także...

  • Promocje

    Gwarantujemy korzystne promocje dla nowych...

Obecnie na rynku znajduje się wiele podmiotów oferujących swoje usługi po różnymi nazwami np. biura rachunkowe, księgowe, finansowe, podatkowe itp. Aby otworzyć biuro rachunkowe nie są obecnie potrzebne żadne uprawnienia i kwalifikacje. Tym samym każda osoba mająca dobre chęci może to uczynić. Jedyną grupą zawodową zajmującą się podatkami są doradcy podatkowi.

Doradcą podatkowym można zostać tylko po złożeniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną oraz złożeniu ślubowania. Sama nazwa Doradca Podatkowy jest nazwą chronioną prawem, a zawód jest zawodem zaufania publicznego. Dlaczego? Ponieważ powierzając swoje sprawy podatkowe osobom trzecim nigdy nie będziesz wiedział czy są one prowadzone w sposób rzetelny i prawidłowy. Możesz mieć jedynie ufność, że wszystko jest ok. A co będzie, gdy po kilku latach (dokumenty podatkowe trzeba przechowywać przez 5 lat) organy kontrolne stwierdzą nieprawidłowości? Trzeba będzie zapłacić dodatkowe zobowiązanie podatkowe wraz z odsetkami i karę.

Doradca podatkowy (jako jeden z nielicznych podmiotów) podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody. Daje to gwarancje, że wszystkie szkody powstałe z jego winy zostaną pokryte przez ubezpieczyciela. Inne informacje dotyczące zawodu doradcy znajdują się w ustawie o doradztwie podatkowym.

W tej niewielkiej ilości tekstu, starałem się w skrócie przedstawić co różni doradców podatkowych od pozostałych podmiotów świadczących te same usługi.

Wybór należy do Ciebie. Jeżeli jesteś zainteresowany pozostałymi informacjami o naszym biurze zapraszam do zapoznania się z ofertą, jak również do kontaktu telefonicznego bądź osobistego.