Biuro Rachunkowe Starogard Gdański

Sylwester Lewandowski

tel: 795-070-555

Biała lista podatników VAT

Z dniem 01.09.2019 Ministerstwo Finansów udostępniło nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów tzw „Białą listę podatników VAT”.
Dzięki niej istnieje możliwość zweryfikowania czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Jeżeli nie jest to od kiedy i z jakiego powodu został wykreślony.


Zawiera ona również numery rachunków bankowych, na które powinny zostać wpłacane należności. Są to rachunki, które zostały zgłoszone do CEIDG w momencie zakładania działalności (lub późniejszych aktualizacji).

Biała lista podatników VAT jest dostępna pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/


DOTYCZY CZYNNYCH PODATNIKÓW VAT

Należy zweryfikować czy numer rachunku bankowego używanego do prowadzenia działalności gospodarczej zgadza się z tym podanym w wykazie. Jeżeli go tam nie ma lub jest inny, należy go zaktualizować w CEIDG.

Do 31.12.2019 wpłaty na inne konta nie są obciążone żadnymi sankcjami.

DOTYCZY WSZYSTKICH

Od dnia 01.01.2020 jeżeli płatność powyżej 15 tys. zostanie przekazana na inne konto niż to, które jest zgłoszone w wykazie

  • nie będzie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej przekracza kwotę 15 tys
  • będziesz ponosić ryzyko solidarnej odpowiedzialności ze swoim kontrahentem  za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci należnego podatku VAT.

Będzie możliwość uniknięcia sankcji, jeżeli w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu skarbowego.