Biuro Rachunkowe Starogard Gdański

Sylwester Lewandowski

tel: 795-070-555

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pierwsze kroki w gąszczu przepisów, regulaminów oraz urzędniczego języka mogą być niezrozumiałe, zawiłe i skomplikowane dla młodego przedsiębiorcy.

Reagujemy na potrzeby rynku i dlatego oferujemy kompleksową pomoc w pozyskiwaniu środków na cele zakładanej lub już prowadzonej działalności gospodarczej i sporządzanie kompletnej, profesjonalnej dokumentacji. Największą trudność mogą sprawiać poniższe zagadnienia, dlatego pomagamy wybrać formę opodatkowania, PKD, tworzymy analizę rynku, konkurencji, plan finansowy działalności, szczegółową specyfikację wydatków, przewidywane efekty ekonomiczne i analizujemy SWOT.

Dotacje z PUP:

  • sporządzamy lub pomagamy w uzupełnianiu wniosków na bezzwrotne dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej z PUP w ramach trwających obecnie projektów w Państwowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim
  • sporządzamy wnioski na refundację kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy z PUP dla przedsiębiorców
  • sporządzamy wnioski dla niepełnosprawnych ze środków PFRON
  • pomagamy z wnioskami w innych formach pomocy w ramach projektów z PUP

Dotacja na zakładanie firmy wynosi obecnie 20 tys. zł Jest ona bezzwrotna i jednorazowa, przyznawana osobom bezrobotnym. Działalność należy prowadzić minimum 12 miesięcy od daty rejestracji firmy. Pozyskane środki można rozdysponować w szczególności na zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń oraz na zakup wyposażenia związanego z prowadzeniem firmy. Zakup materiałów jest to do 30% wnioskowanej kwoty, zakup towarów również do 30%, reklama do 15%, środki trwałe do 20%.

Dotacja na zakładanie firmy dla osób niepełnosprawnych wynosi obecnie ok. 40 tys. zł. Aby pozostała bezzwrotna, działalność należy prowadzić minimum 24 miesiące.

Wyjaśniamy wszelkie wątpliwości i pomagamy zrozumieć zawiłe regulaminy i rubryczki. Na każdym etapie realizacji dokumentacji służymy pomoca.

Fachowa pomoc, przestępne ceny i terminowość. W przypadku wybrania naszego biura rachunkowego do prowadzenia i rozliczania dokumentacji po otwarciu działalności gospodarczej – koszt pomocy jest bezpłatny.

Jeśli masz problemy z założeniem firmy – również pomagamy przejść przez ten krok. Wybieramy najkorzystniejszą formę opodatkowania, rejestrujemy w ZUS-ie, itd.