Biuro Rachunkowe Starogard Gdański

Sylwester Lewandowski

tel: 795-070-555

Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego. Został on powołany na mocy ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996r. Zawody zaufania publicznego charakteryzują się nienaganną postawą etyczną i moralną, wysokimi kwalifikacjami, świadczeniem najwyższej jakości usług i przestrzeganiem tajemnicy zawodowej. Doradca podatkowy to zawód na równi z lekarzami, sędziami, biegłymi rewidentami czy adwokatami.

Doradca podatkowy zajmuje się udzielaniem porad, wyjaśnień oraz opinii z zakresu ich zobowiązań podatkowych, prowadzi księgi podatkowe oraz inne ewidencje do celów podatkowych, sporządza zeznania, deklaracje oraz udziela pomocy, w odróżnieniu od zwykłych licencjonowanych księgowych może występować w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnej. Oznacza to, że doradca podatkowy może reprezentować klienta przed sądem co wymaga doskonałej znajomości sprawy i prawa procesowego oraz materialnego. Również może pisać skargi do sądów administracyjnych, co może zdecydować o zwrocie nawet wielomilionowej kwoty nadpłaconego bądź nieprawidłowo naliczonego podatku.

Warunkiem wykonywania tego zawodu jest posiadanie wiedzy z wielu dziedzin, umiejętne stosowanie prawa, znajomość branży oraz księgowości. Doradca podatkowy ma wykształcenie wyższe, specjalistyczną wiedzę oraz bogate doświadczenie z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych jego dziedzin. Doradca podatkowy jest zobowiązany do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w konferencjach, kursach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi kierować się zasadami etyki zawodowej, a także obowiązuje go tajemnica zawodowa, nawet po zakończeniu pracy zawodowej.

Krótka charakterystyka zawodu:

  • doradca jest obowiązkowo członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu,
  • doradca podatkowy musi posiadać wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze, potwierdzone zdanych egzaminem państwowym,
  • każdy doradca musi ciągle podnosić swoje kwalifikacje, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego,
  • doradcę zobowiązuje tajemnica zawodowa,
  • czynności doradcy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,
  • doradca sporządza zeznania oraz deklaracje podatkowe, udziela porad, wyjaśnień oraz opiniuje, prowadzi księgi i inne ewidencje,
  • w odróżnieniu od zwykłych licencjonowanych księgowych może występować jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu administracyjnym przed NSA, wraz z możliwością wniesienia kasacji,
  • gwarancję odpowiedzialności doradcy gwarantuje podpisana jego nazwiskiem dokumentacja, którą sporządza,
  • pomaga w korzystaniu z funduszy unijnych oraz wskazuje inne możliwości związane z byciem Polski w UE