Biuro Rachunkowe Starogard Gdański

Sylwester Lewandowski

tel: 795-070-555

Jednolity Plik Kontrolny – JPK_VAT

Plik JPK

Już od 1 stycznia 2018 mikroprzedsiębiorcy zostali zobligowani do przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK_VAT.

Plik JPK_VAT jest niczym innym jak ewidencją VAT zakupów i sprzedaży w formie elektronicznej (w formie pliku XML). Dzięki plikom przesyłanym drogą elektroniczną, urzędy skarbowe będą miały szybki i łatwy wgląd do wszystkich transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Spowoduje to szybsze wykrywanie nadużyć związanych z wyłudzaniem podatku VAT.

Przypomnijmy, że proces wysyłania plików JPK obowiązuje już od 1 lipca 2016 lecz dotyczył do tej pory duże i średnie firmy. Od początku roku 2018 będzie dotyczył również mikrofirm.
Terminem przesyłania pliku jest, podobnie jak termin składania deklaracji VAT-7, 25 dzień każdego miesiąca. Wysyłka jest możliwa wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą specjalizowanych programów lub darmowego oprogramowania udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Należy pamiętać również o tym, że plik musi zostać podpisany podpisem elektronicznym lub poprzez profil zaufany ePUAP.

Plik JPK_VAT nie jest niestety jedynym plikiem, którego może zażądać od nas Urząd Skarbowy. Od 1 lipca 2018 na specjalne żądanie organów podatkowych podatnicy będą zobowiązani do przesyłania plików:

  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) – elektroniczna Księga Przychodów i Rozchodów
  • Magazyn (JPK_MAG) – m.in. informacje o ruchu towarów w magazynie (przyjęciu, wydaniu i rozchodzie)
  • Faktury VAT (JPK_FA) – dane z faktur sprzedaży
  • Księgi rachunkowe (JPK_KR) – m.in. zapisy na kontach księgi głównej i w księgach pomocniczych, dane dotyczące dowodów księgowych, zestawienia obrotów i sald
  • Wyciąg bankowy (JPK_WB) – m.in. numer IBAN rachunku, saldo początkowe i końcowe wyciągu, dane o poszczególnych transakcjach
  • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) – elektroniczne rejestry VAT zawierające m.in datę sprzedaży, numery dokumentów, informacje o wystawcach faktur, NIP itp
  • Ewidencja przychodów (JPK_EWP) – plik przeznaczony wyłącznie dla firm prowadzących ewidencję przychodów (podatników ryczałtowych), zawiera m.in. kwoty poszczególnych przychodów czy daty wpisów.

Niezłożenie w terminie plików kontrolnych może powodować sankcje karno-skarbowe. JPK_VAT należy składać w okresach comiesięcznych, nawet jeśli podatnik rozlicza VAT kwartalnie lub składa „zerową” deklarację VAT.

Dla naszych aktualnych oraz przyszłych klientów obsługę plików JPK prowadzimy za darmo (w cenie usługi za prowadzenie księgowości) – bez dodatkowych dopłat.