Biuro Rachunkowe Starogard Gdański

Sylwester Lewandowski

tel: 795-070-555

Dofinansowanie PFRON

Biuro rachunkowe Lewandowski oferuje:

 • pomoc w uzyskaniu środków na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej
 • rozliczanie dofinansowań z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • pomoc w uzyskaniu dofinansowania na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
 • rozliczanie comiesięcznych wniosków PFRON
 • obsługę dokumentacji PFRON przez System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR)
 • pomoc osobie niepełnosprawnej przy zakładaniu działalności oraz przy ubieganiu się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Możliwe dofinansowania z PFRON

1.Dofinansowanie dla pracodawcy zatrudniającego lub zamierzającego zatrudnić osobę niepełnosprawną

Pracodawca może otrzymać refundację składek ZUS lub dofinansowanie do pensji pracownika. Refundacja polega na zwrocie części lub całości opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz pensji pracownika niepełnosprawnego. Zwrot zależny jest od stopnia niepełnosprawności.

Kwota miesięcznej refundacji pensji pracownika niepełnosprawnego:

 • 1800 zł dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • 1125 zł dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 450 zł dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Powyższe kwoty są kwotami maksymalnymi i mogą zostać podwyższone o 600 zł przy schorzeniach specjalnych.

2.Dofinansowanie dla osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą

Osoba niepełnosprawna może otrzymać refundację składek ZUS z PFRON po złożeniu odpowiednich dokumentów (WN-U-G) oraz przedłożeniu orzeczenia o niepełnosprawności. Można uzyskać refundacja składek na ubezpieczenie, która uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

 • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przy znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przy lekkim stopniu niepełnosprawności

Na małym ZUS-ie będzie więc to przy określonym stopniu niepełnosprawności:

 • znaczny stopień niepełnosprawności: 173,38 zł (składka emerytalna 122,98 zł + składka rentowa 50,40 zł)
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności: 104,03 zł
 • lekki stopień niepełnosprawności: 52,01 zł

Natomiast na dużym ZUS-ie kwoty są następujące:

 • znaczny stopień niepełnosprawności: 733,62 zł (składka emerytalna 520,36 zł + składka rentowa 213,26 zł)
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności: 440,17 zł
 • lekki stopień niepełnosprawności: 220,09 zł

Powyższe kwoty minimalne zostały wyliczone na podstawie art. 18 ust. 8 i art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w roku 2018.

3.Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej.

Masz jakieś pytania lub wątpliwości odnośnie dofinansowania z PFRON? Zapraszamy do biura w celu obsługi, rozliczeń i pomocy w związku z PFRON.